13 August 2019

APPSC Panchayat Secretary and Grama/Ward Sachivalayam Exams Questions I

APPSC Panchayat Secretary and Grama/Ward Sachivalayam Exams Questions

APPSC Panchayat Secretary and Grama/Ward Sachivalayam Exams Questions
 1. ఇన్ఫోసిస్ కొత్తగా స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్  సైబర్ డిఫెన్స్ సెంటర్ ఎక్కడ ప్రారంభించింది?
 2. ఇటీవల ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ సిఫార్సు చేసిన ఆంటీ హ్యూమన్ ఇమ్యునో డెఫిషియన్సీ వైరస్ డ్రగ్ పేరు ఏమిటి? 
 3. దివాలా చర్యలు ప్రారంభమైన తర్వాత రుణదాతల తో ఒప్పందం ద్వారా సంస్థను తిరిగి స్వాధీనం చేసుకోవడానికి ఓటర్లకు ఇచ్చే ఎన్ని రోజులు?
 4. మొజాంబిక్ ను సందర్శించిన తొలి భారత రక్షణ మంత్రి ఎవరు?  
 5. తుంగభద్ర నది పుట్టిన పర్వతాలు ఏవి? 
 6. క్షీర విప్లవానికి శ్రీకారం చుడుతూ పశుక్రాంతి పథకాన్ని ప్రారంభించిన వారు ఎవరు? 
 7. రాష్ట్రంలో ఏ జిల్లాలో అన్నమయ్య రిజర్వాయర్ ఉంది? 
 8. పులికాట్ సరస్సు ఏ జిల్లాలో ఉంది? 
 9. ఏ రాష్ట్రంలో గ్రామసభకు పంచాయతీ సభ్యులు రీకాల్ చేసే అధికారాన్ని ఇచ్చారు? 
 10. నైరుతి రుతుపవనాల వల్ల అత్యధిక వర్షపాతం పొందే ప్రాంతం ఏది? 
 11. దిగుడు బావులు ద్వారా సాధారణంగా ఏ వ్యాధి వ్యాపిస్తుంది? 
 12. పశువులలో వచ్చే ఫుట్ మరియు మౌత్ వ్యాధి దేని వల్ల వస్తుంది? 
 13. గోబర్ గ్యాస్లో ముఖ్యంగా ఉండే వాయువు ఏది? 
 14. అడవులలో గిరిజనులు చేసే వ్యవసాయము ఏమని పిలుస్తారు? 
 15. పినాకిని నదికి మరొక పేరు ఏమిటి? 
 16. గ్రామంలో రేషన్ కార్డు పొందుటకు ఎవరికి దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? 
 17. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జలయజ్ఞం ఫలాలను పొలాల వరకు తీసుకువెళ్లిన తొలి ప్రాజెక్టు ఏది? 
 18. సంవత్సరం లో ఏ పంట సీజన్ ను రబీ సీజన్లో అంటారు? 
 19. అగ్ని ప్రమాదాలు నివారించడానికి ఉపయోగించే వాయువు ఏది? 
 20. స్త్రీలకు పంచాయతీలలో ఎంత రిజర్వేషన్ ఉంది? 

Anwers

 1. బుకారెస్ట్, రొమేనియా
 2. Dolutegravir
 3.  90 రోజులు
 4. రాజ్ నాథ్ సింగ్
 5. వరాహ పర్వతాలు
 6. డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి
 7. కడప జిల్లా
 8. నెల్లూరు జిల్లా
 9. మధ్యప్రదేశ్
 10. తెలంగాణా ప్రాంతం
 11. నారికురుపు వ్యాధి
 12. వైరస్
 13. మీథేన్
 14. పోడు వ్యవసాయం
 15. పెన్నా నది
 16. మండల తహసీల్దార్
 17. సూరంపాలెం ప్రాజెక్ట్
 18. సెప్టెంబర్ నుండి డిసెంబర్ వరకు
 19. కార్బన్ డయాక్సైడ్
 20. అర్థ శాతం

Click here for all APPSC Bit Banks for Panchayat Secretary and Sachivalayam Jobs

Read More »

28 July 2019

Indian History and Culture - General Studies for APPSC, SSC exams #11


Indian History and Culture - General Studies for APPSC Groups, Panchayat Secretary, VRO and SSC exams

Indian History and Culture - General Studies for APPSC Groups, Panchayat Secretary, VRO and SSC exams
 1. In which dialect did the Kabir write his works? 
 2. Kabir expressed his poems orally in Vernacular Hindi borrowing from various dialects including? 
 3. Which language is spoken by the people of Lakshadweep? 
 4. Ratha yatra at Puri is celebrated in the honour of?
 5. The Gandhara art flourished during the period Of? 
 6. The Pushkar Mela is the annual five-day camel and livestock fair held in the town of? 
 7. Pushkar town in the Ajmer district lies on the Shore of which lake?
 8. Who introduced the system of Nauroz to add to the dignity of his Court? 
 9. Bihu denotes a set of three different cultural festivals of which state of India? 
 10. Whose conception of kingship was similar to the theory of divine rights of Kings
 11. What is the most spoken language in Minicoy Island? 
 12. In which year the Government of India declared that languages that made certain requirements could be accorded the status of a classical language in India
 13. What is one of the auspicious days of Parsi Calendar that stands for the new start and new beginning? 
 14. Jallikattu is typically practised in which Indian state as a part of Pongal celebrations on Mattu Pongal day? 
 15. Who was the Indian painter from the princely state of Travancore who achieved recognition for his depiction of scenes from the epics of Mahabharata and Ramayana?

Answers


 1. Awadhi 
 2. Awadhi, Braj and Bhojpuri 
 3. Malayalam 
 4. Lord Jagannath 
 5. Kushans
 6. Pushkar in the state of Rajasthan 
 7. Pushkar lake 
 8. Balban 
 9. Assam
 10. Balban
 11. Mahi
 12. 2004
 13. Papeti
 14. Tamilnadu
 15. Raja Ravi Varma

Click here for all APPSC and General Studies Bit Banks

Read More »

27 July 2019

Andhra Pradesh Ward/Gram Sachivalayam Recruitment 2019 - Scheme and Syllabus of the Exam

Andhra Pradesh Ward/Gram Sachivalayam Recruitment 2019 - Panchayat Secretary, VRO and Other Posts

Exams Application Last Date: 10 August 2019
Exam Date: 1 September 2019
Official Website: Click Here
Apply Online: Click Here(One time profile registration)
All Notifications: Click Here

SYLLABUS FOR GENERAL POSTS – PANCHAYAT SECRETARY GRADE.V


Written examination (Objective Type) OMR Sheet Answering

Part- A : 
General Studies and mental ability ➝ 75 Q; 75 Marks; 75 Min;

Part– B :
History, Economy, Geography, Politics etc., ➝ 75 Q; 75 Marks; 75 Min;

TOTAL: 150

Note:- For each correct answer 1 mark will be awarded and each wrong answer will carry negative mark.

SYLLABUS FOR EXAMINATION TO THE POST OF PANCHAYAT SECRETARY (GRADE–V) IN A.P. PANCHAYAT RAJ SUBORDINATE SERVICE


PART-A

GENERAL STUDIES AND MENTAL ABILITY

 1. General Mental ability and reasoning.
 2. Quantitative aptitude including data interpretation.
 3. Comprehension – Telugu & English.
 4. General English.
 5. Basic Computer Knowledge.
 6. Current affairs of regional, national and international importance.
 7. General Science and its applications to the day to day life, Contemporary development in science and Technology and Information Technology.
 8. Sustainable Development and Environmental Protection.


PART-B

 1. History & Culture of India with a specific focus on AP.
 2. Indian polity and governance: constitutional issues, 73rd Amendment/74th Amendments, public policy, reforms ad centre-state relations with specific reference to Andhra Pradesh.
 3. Economy and Planning in India with emphasis on Andhra Pradesh.
 4. Society, Social justice, rights issues.
 5. Physical geography of Indian sub-continent and Andhra Pradesh.
 6. Bifurcation of Andhra Pradesh and its Administrative, Economic, Social, Cultural, Political and legal implications/problems.
 7. Key welfare & development schemes of Government of Andhra Pradesh.
 8. Women empowerment and economic development through self-help grounds/community-based organizations with a focus on weaker sections.

➞ Click here for all APPSC General Studies Bit Banks

Read More »

2 May 2019

The Delhi sultanate - History of India for APPSC, UPSC, SSC and RRB exams

Indian history for APPSC, UPSC civil services, SSC CGL and CHSL and RRB NTPC exams

History of India for APPSC, UPSC, SSC and RRB exams

The following quiz contains 15 questions on the topic the Delhi Sultanate. Solve the questions within seven minutes. Good Luck!

01. Under whom did Delhi first became the capital of a Kingdom?

02. Tomara Rajputs were defeated in the middle of the 12th century by

03. What were the coins minted in Delhi were called during those days?

04. The transformation of Delhi into a capital that controlled vast areas of the subcontinent started with the foundation of Delhi Sultanate in the beginning of which century?

05. Who among the following belongs to Sayyid dynasty?

06. Who among the following is not a Turkish ruler?

07. What is the language of Administration under the Delhi Sultans?

08. Who wrote these words in the 13th century, a king cannot survive without soldiers. And soldiers cannot live without salaries......... This happens when the king promotes justice and honest governance."?

09. Who is the Sultan Iltutmish's daughter who became Sultan in 1236?

10. When was Raziyya removed from The Throne, as some people felt uncomfortable at having a queen as ruler?

11. Queen Rudrama Devi belonged to which dynasty question

12. Delhi's authority was also challenged by Mongol invasions from which country?

13. The consolidation of the Delhi sultanate occurred during the reign of

14. During whose reign the military expeditions into southern India started?

15. Quwwat ul Islam mosque was the congregational mosque of the first city built by

Click here for more APPSC Group 1 and group 2 and panchayat secretary exam practice sets

Read More »

3 March 2018

Geographical features of Andhra Pradesh - APPSC Bit Bank #9

Geographical features of Andhra Pradesh 1. What are the northern boundaries of Andhra Pradesh?
 2. What is the rank of Andhra Pradesh in area?
 3. Seven mandals from which district were measured with Andhra Pradesh after the separation of Telangana?
 4. What is the length of the coastline of Andhra Pradesh?
 5. What is the rank of Andhra Pradesh regarding the population?
 6. What is the population density of Andhra Pradesh according to the 2011 census?
 7. Which district has the highest population density in Andhra Pradesh?
 8. What is the sex ratio of Andhra Pradesh according to 2011 Census?
 9. Which district of Andhra Pradesh has the least literacy rate according to 2011 Census?
 10. The district that ranks first in Urban population in India is?
 11. What is the least urbanised district of Andhra Pradesh?
 12. What is the general climatic conditions of Andhra Pradesh?
 13. Which monsoons play a major part in determining the Seasons of Andhra Pradesh?


Answers and Explanation


Read More »

18 July 2017

Sri Krishnadevaraya - APPSC Groups exams Bitbank #8

Sri Krishnadevaraya - History of Andhra Pradesh for APPSC Group I, II, III, IV, Panchayat Secretary exams


 1. To which empire was Sri Krishnadevaraya, emperor, who ruled from 1509 to 1529?
 2. Krishnadevaraya was the third ruler of which dynasty?
 3. Who was the Mughal ruler contemporary of Krishnadevaraya?
 4. Who were the Portuguese travelers who visited Vijayanagara Empire during the Reign of Sri Krishnadevaraya?
 5. What was the beautiful suburb built by Krishnadevaraya near Vijayanagara called?
 6. Who were the Telugu poets who praised Krishnadevaraya as the Destroyer of Turks?
 7. Where are the famous Vithal Swami and Hazara temples located at?
 8. What is the birthplace of Krishnadevaraya?
 9. Who were the main enemies of Krishnadevaraya?
 10. Where was the Portuguese dominion of India set up in 1510?
 11. What were supplied by Portuguese merchants to the king?
 12. The reign of Sri Krishnadevaraya is also known as _____.
 13. What were the great eight poets in the court of Krishnadevaraya known as?
 14. What was the title given to Allasani Peddana by Krishnadevaraya?
 15. Who wrote Manu Charitramu?

Answers


 1. Vijayanagara empire
 2. Tuluva dynasty
 3. Babur
 4. Domingo Paes, Fernao Nuniz
 5. Nagalapura
 6. Mukku Timmana and Nandi Timmana
 7. Hampi
 8. Hampi
 9. Bahamani Sultans, Gajapatis of Odisha and Portuguese
 10. Goa
 11. Arabian horses and guns
 12. Golden age of Telugu literature
 13. Astadiggajas
 14. Andhra Kavita Pitamaha
 15. Allasani Peddana
Read More »

26 June 2017

Ikshavakus Part I - APPSC Groups Exams Bitbank #7

Ikshavakus - Andhra Pradesh History for APPSC Group I, II, III, IV, Panchayat Secretary Exams


 1. What is the capital of Ikshavakus?
 2. What is the religion followed by Ikshavakus?
 3. From which pillar was Ehuvala Chanthamula inscription discovered?
 4. Who was the last king of Ikshavakus?
 5. Which Ikshavaku King's period is known as the golden era for Buddhism?
 6. Who is the founder of Ikshavaku kingdom?
 7. During whose period, usage of Sanskrit started in inscriptions?
 8. What was the official emblem of Ikshavakus?
 9. Which dynasty first followed "Menarikam"?
 10. What was the script during the period of Ikshavakus?
 11. Who confirmed that the birth place of Ikshavakus as Krishna Bank?
 12. Who constructed Buddhist building during Veera Purushadatta's period?
 13. What were the Sri Chanthamula's coins named as?
 14. Which Ikshavaku king donated agricultural tools to farmers for cultivation?
 15. Which Buddhist centre is popular during Ikshavaku's period?

Answers


 1. Vijaypuri
 2. Shaivism
 3. Gummaddidurru Pillar
 4. Rudrapurusha Datta
 5. Veerapurusha Datta
 6. Vashista Putra Sri Chanthamula
 7. Ehuvala Chanthamula
 8. Lion
 9. Ikshavakus
 10. Brahmi
 11. Kaldwel
 12. Bodisri
 13. Saamina
 14. Chanthamula
 15. Nagarjuna Konda

Read More »

14 June 2017

Satavahanas - APPSC Groups Exam Bit Bank #6

History of Andhra Pradesh - Satavahanas


 1. The different capital cities at different times of Satavahanas are _____ and _____.
 2. Satavahanas raises as a poltical power after the fall of _____.
 3. Satavahanas were also called as _____ and _____.
 4. Who is the founder of Satavahana dynasty?
 5. According to Matsya Purana, how many rulers were there in this dynasty?
 6. The 6th ruler of the Satavahana dynasty who extended his kingdom to the West by conquering Malwa was _____.
 7. Who occupied Magadha by bringing down the last of Kanva rulers, Susarman?
 8. What us the literary work of Hala, the 17th Satavahana King?
 9. In a Nasik record, who was described as the restorer of the glory of the Satavahanas?
 10. Which religion flourished throughout the period of Satavahanas?
 11. Hala's Gathasaptasati is written in which language?
 12. The minister of Hala, Gunadya was the author of _____.
 13. Who was the 23rd ruler of the Satavahana dynasty?
 14. Who succeeded Gautamiputra Satakarni?
 15. Who was the last ruler of the Satavahanas?

Answers


 1. Pratisthana and Amaravati
 2. Mauryan Empire
 3. Salivahanas and Satakarnis
 4. Simukha
 5. 29
 6. Satakarni II
 7. Pulumavi I
 8. Gathasaptasati
 9. Gautamiputra Satakarni
 10. Buddhism
 11. Prakrit
 12. Brihatkadha
 13. Gautamiputra Satakarni
 14. Pulumavi II
 15. Yajnasri Satakarni

Click here for all APPSC Bit Banks

Read More »

13 February 2017

General Studies for APPSC Groups Exams #5

General Studies bit bank for APPSC Group 1, 2, 4, Panchayat Secretary Exams


 1. Which battle marked the beginning of the Mughal Empire in India?
 2. In which year did Raja Ram Mohan Roy founded Brahma Samaj as Brahma Sabha?
 3. What is the biological process that occurs by the absorption of energy?
 4. Under which act, the provincial governments were given more power under the system of dyarchy?
 5. The sultans of which dynasty were the main rivals of Vijayanagara rulers in the south?
 6. Who founded Mughal empire in India?
 7. Who is the father of Indian renaissance?
 8. In which part of India, we can see Dravidian style architecture?
 9. Where did Moplah rebellion took place in 1921?
 10. Who was given the title Devanam priya?
 11. During whose reign was the conquest of South India completed?
 12. After whom was Qutab Minar named?
 13. Where is the richest mineral region of the world?
 14. Where is the chief centre of Indo-Roman trade?
 15. What is the chief constituent of the Gobar gas?

Answers

 1. Battle of Kanwah
 2. 1829
 3. Exothermic process
 4. Indian Councils act 1892
 5. Bahamani Sultans
 6. Babur
 7. Raja Ram Mohan Roy
 8. North India
 9. Kerala
 10. Emperor Ashoka
 11. Ala-ud-din-Khilji
 12. Qutab-ud-din-Aibak
 13. Atlantic coast of USA
 14. Kabul
 15. Chlorine
Read More »

General Studies for APPSC Groups Exams #4

General Studies for APPSC Group 1, 2, 3, 4 Exams


 1. What is considered as the dynamic part of the ecosystem?
 2. When did the crown constituted the Supreme Court of Bengal?
 3. Who is the first person to divide the circle into 360 degrees?
 4. Which fish is popularly used in malaria eradication programme?
 5. When did Gandhi became Politically active?
 6. Who started Home Rule movement?
 7. Which process involves a phenomenon of circumvallation?
 8. When was Sri Bagh Pact concluded?
 9. What are the educational centres of Buddhist called?
 10. What are the observable traits of an organism called?
 11. When did Rampa rebellion happened?
 12. Who is the tenth Guru of Sikhs?
 13. Through which process plants loose water?
 14. Between which regions was Sri Bagh agreement made?
 15. Which country is known as the country of thousand lands?

Answers

 1. Foodchain
 2. 1774
 3. Hipparchus
 4. Onchorynchus nerka
 5. 1919
 6. Annie Beseant
 7. Ingestion
 8. 16 November 1937
 9. Ghatikas
 10. Genotype
 11. 1922-1924
 12. Guru Govind Singh
 13. Transpiration
 14. Andhra and Rayalaseema
 15. Finland

Read More »